פרגסון, T21Te, 1947, תקין

 
 
תרומתו של מר צבי שפרלינג ז"ל. חברה ישראלית למובילים בע"מ Israel motors LTD.
 
עדכון אחרון: 2019-01-11