פורדסון, מיג'ור, 1957, תקין

אחד הטרקטורים המובילים בבניית החקלאות בקיבוצי א"י מאמצע שנות החמישים ועד תחילת שנות השמונים
עדכון אחרון: 2019-01-21