מורג, 1900

מורג הוא כלי חקלאי המשמש לפעולת הדישה.
המורג הוא לוח גדול, על-פי רוב עשוי עץ, ובצידו התחתון נעוצים להבים קצרים מרובים; במורג הקדום יותר להבים אלו היו עשויים אבן צור ובמורג המודרני יותר הותקנו להבי ברזל.
לוח זה נרתם לבהמה ונגרר במעגלים בגורן על מנת להפריד את הדגן מן המוץ, האיכר נהג בבהמה במושכות כאשר הוא עומד על המורג.
מאז פותח הקומביין בחקלאות המודרנית נפסק השימוש במורג במדינות רבות, אולם ישנן מדינות בהן עדיין משתמשים בכלי זה באופן המסורתי.


שלוש שיטות מסורתיות לדיש

  • באמצעות מורג
  • דריכה בגורן ברגלי בהמה כבדה
  • חביטת השיבולים במחבט
עודכן: 2021-07-16
מורג