מכונת זריעה 3 נקודות

מכונת זריעה שתי שורות נישאת על 3 נקודות

עודכן: 2022-12-06
מכונת זריעה 3 נקודות
קרדיט: אמוץ חצרוני