מרסס, קושמן, Bean Special Cub, 1932, חרות

 
מרסס Bean Special Cub עם מנוע קושמן שיוצר בשנות השלושים של המאה העשרים, שימש את יוסף זילברמן ממושב חרות למגוון גידולים חקלאיים. הכלי נגרר על ידי טרקטור. המרסס הוצג בגינתו של אריק זילברמן והגיע במצב טוב למוזיאון.

תרומת משפחת זילברמן, חרות

עודכן: 2023-03-29
מרסס   קושמן Bean Special Cub
מרסס   קושמן Bean Special Cub
מרסס   קושמן Bean Special Cub
מרסס   קושמן Bean Special Cub